Priser och utmärkelser

Guldreceptet, Dagens Medicin, 2008 och 2009

Publicerad i Arena, antologi i svenska.
Utgiven av Natur & Kultur, år 2007.

Årets Annons, Dagens Medicin, åren 2004-2006.

Vinnare av Manusfabriken, Svenska Filminstitutets tävling för kortfilmsmanus, år 2003

50-wattare i reklamtävlingen 100-wattaren, år 2000

Årets Annons, Läkartidningen, år 2000

Annons