Kollektivavtal i den nordiska modellen

Nordens Fackliga Samorganisation ville slå ett slag för kollektivavtalens värde. Istället för att publicera en rapport valde man att göra en kortfilm och en lättillgänglig broschyr på temat. Filmen har bland annat visats för Nordiska Ministerrådet.
Form: Christian André, 21-0. Animering och filmproduktion: Gustaf von Kantzow.

Annons