Ta hand om dig i trafiken

Trafikförsäkringsföreningen tycker att det är viktigt att vi betalar vår trafikförsäkring. Gör vi inte det tvingas de nämligen ta ut en rätt hög avgift för att ta hand om oss i de fall där vi råkar ut för olyckor som orsakas av oförsäkrade fordon eller smitare. Och de pengarna kan vi ju ha roligare för.

Tillsammans med The Republik har d:scribe tagit fram ett nytt koncept som lyfter fram trafikförsäkringens bakomliggande omtanke, istället för den tidigare kommunikationen som belyste det negativa i att glömma betala avgiften.

Uppdragsgivare: The Republik

TFF0010_4 Wheel Drive_212x297+5 kopia.indd

Annons