Reklamfilmer Plan Sverige

Reklamfilmer för Plan Sverige, med syfte att rekrytera barnfaddrar och öka medvetandegraden om flickors rättigheter i världen.

Uppdragsgivare: Plan Sverige och Brand Family