Taxi Stockholm lanserar taxibåtar

Snart är sommaren här och stockholmarna börjar kasta lystna blickar mot skärgården. Nu har Taxi Stockholm lanserat sin båttaxi, som enkelt tar dig den snabbaste vägen över sjön. Boka din taxibåt i god tid innan, resorna lär bli populära! Mer information på www.taxistockholm.se.

Uppdragsgivare: The Republik

Taxi0088_BåtTaxi.indd